Druk nr 76 W

22 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wycofanie naszych podpisów pod wnioskiem o inicjatywie ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o muzeach. Po wysłuchaniu opinii Ministerstwa Kultury oraz informacji o przygotowywanych przez resort nowelizacjach m.in. ustawy o muzeach postanowili¶my zrezygnować z uprzednio przedkładanej inicjatywy.

(-) Maria Berny

(-) Marian Noga

(-) January Bień

(-) Jolanta Popiołek

(-) Krystyna Doktorowicz

(-) Ryszard Sławiński

(-) Kazimierz Drożdż

(-) Maria Szyszkowska

(-) Henryk Gołębiewski

(-) Tadeusz Wnuk

(-) Dorota Kempka