Druk nr 87 A

21 marca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI Emigracji i Polaków za Granicą

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 marca 2002 r.

ustawie o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

Marszałek Senatu dnia 21 marca 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 marca 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Emigracji i Polaków za Granicą

(-) Tadeusz Rzemykowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r. ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.