Druk nr 303 A

13 grudnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 grudnia 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne

Marszałek Senatu dnia 9 grudnia 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ochrony Środowiska

(-) Adam Graczyński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2002 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.