Druk nr 334 A

18 lutego 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 12 lutego 2003 r.

ustawie o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Marszałek Senatu dnia 14 lutego 2003 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2003 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2003 r. ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.