Druk nr 384 X

18 września 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (druk nr 384 S)

Senat na 45. posiedzeniu w dniu 18 września 2003 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 września 2003 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - wnoszą o przyjęcie przez Senat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 384 S.

Przewodniczący Komisji

Przewodnicząca Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Marian Noga

(-) Teresa Liszcz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw

dotyczących nabywania własności nieruchomości

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek
sen. G. Ferenc

II.

Wniosek o przyjęcie projektu ustawy zawartego w druku 384S.

Wniosek
KUP, KSPI
poparty przez
połączone komisje