Druk nr 418 W

23 października 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

 

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Regulaminu Senatu - wycofuję swoje poparcie do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw - zawartym w druku senackim nr 418.

W związku z tym ten projekt uważa się za wycofany.

Z poważaniem

(-) Sławomir Izdebski