Druk nr 930

15 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Sławomira Izdebskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Andrzej Anulewicz

(-) Kazimierz Jaworski

(-) Adam Biela

(-) Dorota Kempka

(-) Henryk Dzido

(-) Irena Kurzępa

(-) Sławomir Izdebski

(-) Jerzy Pieniążek

(-) Zdzisława Janowska

(-) Ewa Serocka


projekt

USTAWA

z dnia

o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Składając hołd największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 16 października ustanawia się Dniem Papieża Jana Pawła II.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II. Tego dnia 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze. Ustanowienie takiego dnia, będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego humanistę, człowieka o głębokiej wiedzy i wielkiej kulturze, ukształtowała polska tradycja. Jan Paweł II podejmował inicjatywy ułatwiające rozwiązywanie konfliktów społecznych, politycznych i międzynarodowych. Był człowiekiem pokoju i nadziei. Wskazywał całemu światu i każdej wspólnocie, wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Nauczał nas, jak trwając we własnej wierze, obdarzać szacunkiem i miłością innych.

Ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II będzie aktem wdzięczności za jego trud i ofiarność włożoną w odnowę świata. Dla nas Polaków będzie to dzień, w którym w zadumie i refleksji powrócimy do nauk Papieża.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.