Druk nr 930 S

29 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

o projekcie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II
(druk nr 930)

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2005 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja, na posiedzeniach w dniach 12 maja i 29 czerwca 2005 r. - zgodnie z art. 80 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy wprowadziła poprawkę do przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.

Jednocześnie upoważnia senatora Zbigniewa Romaszewskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.


projekt

USTAWA

z dnia

o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Składając hołd największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 16 października ustanawia się Dniem Papieża Jana Pawła II.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II. Tego dnia 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze. Ustanowienie takiego dnia, będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego humanistę, człowieka o głębokiej wiedzy i wielkiej kulturze, ukształtowała polska tradycja. Jan Paweł II podejmował inicjatywy ułatwiające rozwiązywanie konfliktów społecznych, politycznych i międzynarodowych. Był człowiekiem pokoju i nadziei. Wskazywał całemu światu i każdej wspólnocie, wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Nauczał nas, jak trwając we własnej wierze, obdarzać szacunkiem i miłością innych.

Ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II będzie aktem wdzięczności za jego trud i ofiarność włożoną w odnowę świata. Dla nas Polaków będzie to dzień, w którym w zadumie i refleksji powrócimy do nauk Papieża.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.