Druk nr 930 X

1 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Senat na 84. posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Komisja, na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosku zgłoszonego w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparła wniosek zawarty w pkt II i wnosi o jego przyjęcie przez Senat wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek sen. M. Szyszkowskiej

II.

Wniosek o przyjęcie projektu ustawy zawartego w druku 930S.

Wniosek KUP poparty przez komisję