U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2005 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.

Jednocześnie upoważnia senatora Zbigniewa Romaszewskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


projekt

USTAWA

z dnia

o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Składając hołd największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 16 października ustanawia się Dniem Papieża Jana Pawła II.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II. Tego dnia 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze. Ustanowienie takiego dnia będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego humanistę, człowieka o głębokiej wiedzy i wielkiej kulturze ukształtowała polska tradycja. Jan Paweł II podejmował inicjatywy ułatwiające rozwiązywanie konfliktów społecznych, politycznych i międzynarodowych. Był człowiekiem pokoju i nadziei. Wskazywał całemu światu i każdej wspólnocie, wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Nauczał nas, jak trwając we własnej wierze, obdarzać szacunkiem i miłością innych.

Ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II będzie aktem wdzięczności za jego trud i ofiarność włożoną w odnowę świata. Dla nas Polaków będzie to dzień, w którym w zadumie i refleksji powrócimy do nauk Papieża.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej, a wejście w życie projektowanej ustawy nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa.