Funkcje i stanowiska państwowe pełnione przez osoby powołane albo wybrane przez Senat oraz osoby, wobec których Senat wyraził zgodę na powołanie.

Nazwa instytucji

Funkcja / stanowisko

Podstawa prawna

Określenie wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Data wyboru

Czas trwania kadencji

Data zakończenia kadencji

Krajowa Rada Sądownictwa

dwóch członków wybieranych wśród senatorów

 • art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP
 • art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1989 o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • art. 92 ust. 1 Regulaminu Senatu

grupa co najmniej 7 senatorów

Zbigniew Kruszewski

Ewa Serocka

16.11.2001

 

16.11.2001

4 lata
(z tym, że mandat wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora)

16.11.2005

 

16.11.2005

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

dwóch członków powoływanych przez Senat

 • art. 214 ust. 1 Konstytucji RP
 • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.1992 o radiofonii i telewizji
 • art. 92 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Senatu

grupa co najmniej 7 senatorów

Lech Jaworski

Ryszard Sławiński

25.04.2001

18.11.2004

6 lat - licząc od dnia powołania

25.04.2007

18.11.2010

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik

 • art. 209 ust. 1 Konstytucji RP
 • art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15.07.1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • art. 91 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów

Andrzej Zoll

28.06.2000

(wyrażenie przez Senat zgody na powołanie)

30.06.2000

(ślubowanie)

5 lat - licząc od dnia ślubowania

30.06.2005

Najwyższa Izba Kontroli

Prezes

 • art. 205 ust. 1 Konstytucji RP
 • art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli
 • art. 91 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów

Mirosław Sekuła

18.07.2001
(wyrażenie zgody na powołanie)

20.07.2001
(przysięga)

6 lat - licząc od dnia złożenia przysięgi

20.07.2007

Rada Polityki Pieniężnej

trzech członków powoływanych przez Senat

 • art. 227 ust. 5 Konstytucji RP
 • art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • art. 92 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Senatu

grupa co najmniej 7 senatorów

Marian Noga

Stanisław Owsiak

Halina Wasilewska-Trenkner

14.01.2004

 

14.01.2004

 

14.01.2004

6 lat - licząc od dnia złożenia przysięgi

14.01.2010

 

14.01.2010

 

14.01.2010

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik

 • art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6.01.2000 o Rzeczniku Praw Dziecka
 • art. 91 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, grupa co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów

Paweł Jaros

16.02.2001
(ślubowanie)

5 lat - licząc od dnia złożenia ślubowania

16.02.2006

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor

 • art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
 • art. 91 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów

Ewa Kulesza

8.05.2002

(wyrażenie zgody na powołanie)

...

(ślubowanie)

4 lata - licząc od dnia złożenia ślubowania

...

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Prezes

 • art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.1998 o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • art. 91 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Senatu

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Leon Kieres

28.06.2000

(wyrażenie zgody na powołanie)

30.06.2000

(ślubowanie)

5 lat - licząc od dnia złożenia ślubowania

30.06.2005