Wizyta Jego Świątobliwości Bartłomieja I, arcybiskupa Konstantynopola, Nowego Rzymu i patriarchy ekumenicznego

25 stycznia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył Jego Świątobliwość Bartłomiej I, arcybiskup Konstantynopola, Nowego Rzymu i patriarcha ekumeniczny wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski.

W czasie spotkania patriarcha ekumeniczny Konstantynopola podkreślił, iż we współczesnym świecie narody mogą wzajemnie wiele się nauczyć. Jak stwierdził, kościół prawosławny jest otwarty na dialog zarówno z przywódcami politycznymi państw, jak i między kościołami i religiami. Tylko dialog i chęć porozumienia - jego zdaniem - może urzeczywistnić pokojową wizję świata.

Jego Świątobliwość Bartłomiej stwierdził, że spotkania jakie odbywają się w naszym kraju, porozumienie między kościołami i religiami, do którego właśnie doszło, stwarza dobrą nadzieję na przyszłe tysiąclecie.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że zadaniem polityków jest stworzenie prawnych gwarancji wolności sumienia i religii. Senacki projekt konstytucji, przygotowany w latach 1990-91, był wzorem dla obecnie obowiązującej konstytucji w kwestii regulacji stosunków państwo - kościół. Prawnie uregulowane zostały także stosunki miedzy państwem i Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym.

Otwarte natomiast pozostaje pytanie - stwierdziła marszałek - jak świeccy członkowie różnych kościołów powinni zbliżyć się we współpracy dla dobra rodziny, obrony życia.

Uczestniczący w spotkaniu JE ks. arcybiskup Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita Warszawy i całej Polski podkreślił, iż dobre wychowanie dzieci i ochrona rodziny - to sprawy stawiane na pierwszym miejscu również przez kościół prawosławny. Jak stwierdził, musimy przekonać młodych ludzi, że problemów nie rozwiązuje się przemocą, że tylko dialog, i to na każdym poziomie życia, daje rozwiązanie. Tej podstawowej zasady, a także wielu innych, powinna uczyć młodych ludzi dobra chrześcijańska rodzina, którą ks. arcybiskup Sawa przyrównał do małego kościoła.