Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Algirdasa Saudargasa

28 stycznia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Algirdas Saudargas wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący senackich komisji: Ustawodawczej - senator Piotr Ł. J. Andrzejewski, Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej - senator Władysław Bartoszewski, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą - senator Janina Sagatowska.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Polskę i Litwę łączy przyjaźń. Litwa to dla Polski ważny partner strategiczny. Jak stwierdziła marszałek, jesteśmy przekonani, że nasze wyobrażenie o pozycji Litwy zostanie urzeczywistnione, że będzie ona członkiem NATO i Unii Europejskiej, choć poprzedzone to będzie ogromną pracą.

Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała litewskiemu Sejmowi za stanowisko w sprawie Czeczenii.

Marszałek przypomniała wydarzenia w Wilnie w 1991 roku i wizytę polskich senatorów w tym ważnym momencie w historii Litwy.

Minister Algirdas Saudargas stwierdził, że tamta solidarność obu narodów zapoczątkowała dobre stosunki między naszymi państwami.

Senator Władysław Bartoszewski podkreślił, że nie ma suwerennej Litwy bez stabilnej, wolnej Polski, i także nam, Polakom, potrzebna jest silna, stabilna Litwa.

Podczas spotkania poruszono również sprawy litewskiej Polonii. Senator Janina Sagatowska do najpilniejszych problemów, jakie trzeba w duchu przyjaźni i zrozumienia rozwiązać, zaliczyła sprawy: szkolnictwa, pisowni polskich nazwisk, polskich podręczników, zwrot ziemi Polakom zamieszkałym na Litwie.