Wizyta komisarza do spraw Praw Człowieka Rady Europy Alvaro Gil-Roblesa

22 lutego 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył komisarz do spraw Praw Człowieka Rady Europy Alvaro Gil-Robles. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że po odrodzeniu polskiego Senatu, jedną z pierwszych podjętych decyzji było powołanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Marszałek wyraziła poparcie polskich parlamentarzystów dla misji komisarza w obronie praw człowieka i zadeklarowała współpracę Senatu RP w prowadzonych przez komisarza działaniach.

Alvaro Gil-Robles poinformował, że jego obecna wizyta w Polsce jest pierwszą oficjalną wizytą w naszym kraju po objęciu przez niego we wrześniu 1999 r. funkcji komisarza. Alvaro Gil-Robles podkreślił, iż bardzo zależy mu na współpracy nie tylko ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy, ale także z poszczególnymi parlamentami narodowymi oraz wszystkimi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się obroną praw człowieka. Zdaniem komisarza, integracja działań różnych organizacji daje większą gwarancję skuteczności.

Komisarz przedstawił plan swoich działań w związku z sytuacją w Czeczenii i tej sprawie poświęcono najwięcej uwagi.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała, iż w grudniu u.br. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie łamania podstawowych praw człowieka w Czeczenii. Wyraziła ubolewanie z powodu zbyt małej reakcji społeczności międzynarodowej na to co dzieje się z czeczeńską ludnością. W jej ocenie, świat demokratyczny, w którym prawa człowieka są najważniejsze, milczy. A przecież - jak stwierdziła marszałek - nie może być tak, że gdy problem dotyczy wielkiego państwa, to daruje się mu łamanie praw człowieka. Zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie konfliktu w Czeczeni przyjęte na posiedzeniu 27 stycznia br., marszałek uznała za zbyt ostrożne, nieproporcjonalne do rozmiaru tragedii ludności Czeczenii.

Alvaro Gil-Robles przedstawił złożoność czeczeńskiej sytuacji. Jego rolą - jak podkreślił - nie jest analiza polityczna, lecz pomoc ludności cywilnej, która cierpi. W tej chwili chodzi przede wszystkim o to, by jak najszybciej mogły do ludności czeczeńskiej dotrzeć organizacje humanitarne; by zaczęło tam działać Biuro Praw Człowieka, które będzie sprawować kontrolę i świadczyć pomoc tym, wobec których prawa człowieka są łamane. Istotne jest też ustalenie warunków powrotu Czeczenów, którzy dziś przebywają w Dagestanie, Inguszetii czy Gruzji, do ojczyzny i zagwarantowanie im podstawowych praw.

Marszałek Alicja Grześkowiak zapewniła o poparciu misji komisarza przez polski Senat, a przekazując relację przedstawicieli Polskiej Akcji Humanitarnej, którzy niedawno wrócili z Czeczenii, raz jeszcze zaapelowała o pomoc humanitarną dla ludności czeczeńskiej.