Wizyta prezydenta Macedonii Borisa Trajkovskiego

25 lutego 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Macedonii Boris Trajkovski. Gościa przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Wicemarszałek Senatu zapewnił prezydenta, że Polska interesuje się sytuacją Macedonii, jej rozwojem gospodarczym, polityką zagraniczną, a także procesami transformacji systemowej. Wicemarszałek podkreślił, że Polacy są otwarci na współpracę dwustronną, a także w ramach organizacji międzynarodowych.

Prezydent Boris Trajkovski wysoko ocenił polskie dokonania zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Wyraził nadzieję na dalsze wspieranie przez Polskę dążeń Macedonii do struktur europejskich.

W czasie spotkania rozmawiano również o sytuacji na Bałkanach, stanowisku Macedonii wobec konfliktu w Kosowie i o kosztach, jakie Macedonia poniosła w związku z wojną w Kosowie.

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski podkreślił, że stosunki gospodarcze z innymi państwami najlepiej tworzyć na zasadzie wspólnych interesów. Wicemarszałek wyraził przekonanie, że zarówno Polska, jak i Macedonia mogą odnieść korzyści ze współpracy. Polska jest też zainteresowana - jak stwierdził wicemarszałek - wspieraniem Macedonii w jej polityce proeuropejskiej.