Wizyta Vytautasa Landsbergisa, przewodniczącego parlamentu litewskiego

28 lutego 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący litewskiego parlamentu Vytautas Landsbergis. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski.

W czasie spotkania marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Polska będzie popierać wszystkie dążenia Litwy do przystąpienia do struktur europejskich.

Wiele uwagi rozmówcy poświecili wojnie w Czeczenii. Marszałek poinformowała o staraniach o utworzenie misji humanitarnej dla uchodźców z Czeczenii i potrzebie pomocy cierpiącym Czeczenom. Marszałek Alicja Grześkowiak stwierdziła, że naszym elementarnym obowiązkiem jest upominanie się o prawa człowieka dla tych, wobec których są one łamane.

Vytautas Ladsbergis przedstawił uchwały litewskiego parlamentu podjęte w sprawie Czeczenii. Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała o uchwale Senatu RP w tej sprawie.

Kolejnym omawianym tematem były sprawy Polonii. Poruszono między innymi także kwestie, jak konieczność równego traktowania szkolnictwa litewskojęzycznego i polskojęzycznego, brak podręczników do nauki w języku polskim oraz wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego dla uczniów polskich szkół.