Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Iwana Pluszcza

22 marca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Iwan Pluszcz wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Donald Tusk oraz przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granica senator Janina Sagatowska.

W sobotę, 25 bm. przewodniczący ukraińskiego parlamentu uczestniczyć będzie w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Marszałek Alicja Grześkowiak pogratulowała Iwanowi Pluszczowi objęcia przez niego w lutym br. funkcji przewodniczącego Rady Najwyższej i wyraziła przekonanie, iż obecny parlament będzie pracował dla dobra demokracji, a także rozwoju Ukrainy - państwa, w którym Polska widzi nie tyko przyjaznego sąsiada, ale również strategicznego partnera.

Jak podkreśliła marszałek Alicja Grześkowiak, ważnym elementem współpracy międzypaństwowej jest współpraca parlamentarna. Zdaniem marszałek, kontakty obu parlamentów powinny inspirować istniejące grupy parlamentarne: Ukraińsko-Polska w Radzie Najwyższej i Polsko-Ukraińska w polskim parlamencie. Marszałek Alicja Grześkowiak zadeklarowała gotowość Senatu RP do dzielenia się doświadczeniami w tworzeniu prawa, dostosowywaniu ustawodawstwa do standardów europejskich.

Iwan Pluszcz podkreślił, że celem jego wizyty w polskim parlamencie jest właśnie chęć rozwinięcia współpracy. Jak stwierdził przewodniczący, Ukraina musi stworzyć odpowiednie prawo i żyć według tego prawa.

Zdaniem przewodniczącego Iwana Pluszcza dążenie Ukrainy do integracji ze strukturami europejskimi to chęć dołączenia do grona państw demokratycznych, rozwiniętych cywilizacyjnie, gwarantujących bezpieczeństwo Ukrainie i całej Europie, a także chęć stworzenia bazy ustawodawczej, która pozwoli na przekształcenie gospodarki państwa w taki sposób, by integracja ze strukturami europejskimi, była możliwa.

Kolejną sprawą omawianą podczas spotkania były problemy polonijne. Marszałek Alicja Grześkowiak poruszyła kwestię zezwoleń na budowę polskich szkół i zwrotu obiektów sakralnych katolikom. Ukraińscy goście zadeklarowali pomoc w rozwiązaniu spornych spraw.