Rosario Green minister spraw zagranicznych Meksyku w Senacie

28 marca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła minister spraw zagranicznych Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Rosario Green. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski oraz senatorowie Mieczysław Janowski i Krzysztof Majka.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Polska chce być widziana przez Meksyk jako ważny partner polityczny. Zdaniem marszałek współpraca parlamentarna obu krajów jest dobra: istnieją grupy parlamentarne, wzajemne kontakty umożliwiają wymianę doświadczeń. Marszałek wyraziła chęć zaproszenia do Polski przewodniczącej Senatu Meksyku.

Minister Rosario Green podkreśliła rosnące znaczenie kobiet w życiu politycznym Meksyku, przedstawiła uprawnienia wyborcze kobiet w swoim kraju.

W czasie rozmowy wiele uwagi poświęcono sprawie respektowania praw człowieka. Minister Rosario Green poinformowała jakie przedsięwzięcia podejmowane są w Meksyku, by chronić prawa człowieka.

Omawiając problem respektowania praw człowieka na Kubie, minister zwróciła uwagę na izolację tego państwa. Zdaniem marszałek Alicji Grześkowiak przyczyn izolacji Kuby należy upatrywać w utrzymywaniu komunistycznego systemu totalitarnego.

Odpowiadając na pytanie marszałek Alicji Grześkowiak o stanowisko Meksyku wobec przemian w Europie, minister stwierdziła, że Meksyk z zainteresowaniem obserwować będzie politykę zagraniczną Rosji, zwłaszcza teraz, po wyborach prezydenckich w tym kraju. Natomiast z entuzjazmem w Meksyku przyjmowana jest transformacja systemowa w Polsce, szczególnie przygotowania do integracji z Unią Europejska, które, zdaniem minister, ułatwią także współpracę Polski z Meksykiem.