Wizyta I zastępcy ministra spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej Nizar Ubeid Al Madani

30 marca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył I zastępca minister spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej Nizar Ubeid Al Madani wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Donald Tusk oraz senator Krzysztof Majka.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Polska ma dobre stosunki z państwami arabskimi; przypomniała niedawną wizytę delegacji Rady Konsultacyjnej Królestwa Arabii Saudyjskiej w Senacie RP. Zdaniem marszałek, spotkania te są dobrą prognozą dla przyszłych stosunków obu państw. Marszałek poinformowała gości o żyjącej w Polsce społeczności muzułmańskiej, której prawa do własnego wyznania gwarantuje ustawa z 1934 roku.

Marszałek otrzymała zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Arabii Saudyjskiej.

Jak stwierdził minister Nizar Ubeid Al Madani, Arabia Saudyjska jest zainteresowana rozwijaniem współpracy z Polską. Przyczyną braku kontaktów w przeszłości, był ustrój komunistyczny w Polsce. Arabia Saudyjska nie utrzymywała i nie utrzymuje stosunków z państwami komunistycznymi. Wysiłki Polski nad przekształcaniem systemu politycznego, gospodarczego i społecznego oceniane są w Arabii Saudyjskiej bardzo wysoko i stąd gotowość do rozwijania współpracy z naszym państwem. Podsumowując obecny pobyt w Polsce, minister stwierdził, że jest on bardzo owocny i daje jasny obraz tego co trzeba uczynić, by kontakty naszych państw były bardziej wszechstronne.

W czasie spotkania poruszono również kwestię respektowania praw człowieka. Zdaniem Nizara Madaniego, instytucje międzynarodowe oceniające respektowanie praw człowieka w poszczególnych państwach powinny uwzględniać uwarunkowania historyczne i religijne oraz panujący system polityczny.