Wizyta prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa

4 kwietnia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Donald Tusk.

Marszałek Alicja Grześkowiak zapewniła prezydenta Valdasa Adamkusa, że Litwa jest dla Polski nie tylko sąsiadem, ale także ważnym partnerem. Polska - jak stwierdziła marszałek - będzie wspierać starania Litwy, mają na celu integrację ze strukturami europejskimi. Marszałek zadeklarowała gotowość Senatu RP do dzielenia się polskimi doświadczeniami legislacyjnymi, które mogą ułatwić proces integracji. Zdaniem marszałek Alicji Grześkowiak, Litwa i Polska powinny także rozwijać współpracę gospodarczą i kulturalną.

Prezydent Valdas Adamkus podkreślił, że przyjaźń jest cechą charakteryzującą stosunki naszych państw. Jak stwierdził prezydent, Litwa czuje, że ma w Polsce dobrego adwokata na arenie międzynarodowej.

Uczestniczący w spotkaniu doradca prezydenta Czesław Okińczyc przekazał marszałek Senatu RP deklarację Komitetu Polaków na Litwie popierającą Litwę w jej staraniach o członkostwo w NATO. Deklarację tę podpisały wszystkie organizacje polonijne na Litwie. Sygnatariusze apelują do prezydentów, parlamentów i rządów państw NATO, a także wszystkich Polaków, o poparcie Litwy w jej staraniach o pełne członkostwo w tej organizacji.

W czasie rozmowy wymieniono opinie na temat stosunków z Rosja i Białorusią. Poruszono również sprawy dotyczące mniejszości polskiej na Litwie.