Wizyta ministra spraw zagranicznych Królestwa Szwecji Anne Lindh

12 kwietnia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła minister spraw zagranicznych Królestwa Szwecji Anne Lindh. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Krzysztof Majka - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Edmund Wittbrodt - przewodniczący Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.

Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała za zainteresowanie Polską w Szwecji, czego dowodem są obchody roku polskiego w tym kraju. Marszałek wyraziła nadzieję, że rezultatem tego zainteresowania będzie ożywienie współpracy miedzy naszymi państwami. Szwecja jest dla Polski ważnym partnerem, liczymy też na wspieranie naszych starań o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Minister Anne Lindh potwierdziła, że powiększenie UE będzie dla Szwecji priorytetem podstawowym, ale - jak stwierdziła - najpierw Polska będzie musiała wykonać ogromną pracę.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała gościa, że polski Senat jest przygotowany do czekającej go pracy legislacyjnej, niemniej chętnie skorzystamy z doświadczeń innych, którzy ten proces mają już za sobą. Marszałek podkreśliła, że Polska, by sprostać standardom europejskim, musi nie tylko dostosować ustawodawstwo, ale także zrestrukturyzować takie dziedziny gospodarki, jak górnictwo, hutnictwo czy rolnictwo. Przed Polską jest jeszcze dużo pracy, ale, jak zapewniła marszałek, do 2003 roku zdążymy przygotować się do członkostwa w UE, a Polacy w sprawach ważnych potrafią się mobilizować.

W czasie spotkania omawiano również współpracę w ramach Konferencji Państw Bałtyckich, potrzebę rozwijania współpracy regionalnej, a także sytuację międzynarodową w Europie Środkowowschodniej.