Lydie Polfer wicepremier Wielkiego Księstwa Luksemburga w Senacie

13 kwietnia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła wicepremier, minister spraw zagranicznych i handlu zagranicznego, minister funkcji publicznej i reformy administracyjnej Wielkiego Księstwa Luksemburga Lydie Polfer. Gościa przyjął wicemarszałek Andrzej Chronowski. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Krzysztof Majka - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Piotr Ł. J. Andrzejewski - przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Wicemarszałek Andrzej Chronowski podziękował za popieranie przez Luksemburg starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Wicepremier Lydie Polfer przypomniała, że Luksemburg od początku opowiadał się za poszerzaniem Unii.

Wicepremier zainteresowana była polskimi przygotowaniami do integracji z UE, a zwłaszcza tym w jakich dziedzinach gospodarczych proces dostosowawczy będzie najtrudniejszy oraz jaki jest udział Senatu w tym procesie.

Wicemarszałek poinformował o już przeprowadzonych w Polsce reformach społecznych, a także o czekającej nas jeszcze restrukturyzacji rolnictwa, górnictwa i hutnictwa oraz o trwającej pracy legislacyjnej nad dostosowaniem prawa do wymogów unijnych.

Wicemarszałek przedstawił harmonogram prac legislacyjnych przyjęty w ramach programu dostosowawczego, wyjaśnił rolę Senatu w procesie legislacyjnym. Andrzej Chronowski wyraził przekonanie, że przyjęty program zostanie zrealizowany.

W czasie spotkania omawiano również potrzebę rozwijania współpracy dwustronnej. Zdaniem wicepremier, dotychczasowe doświadczenia i rosnące wzajemne zaufanie, stanowią dobrą prognozę na przyszłość.