Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu Vilayat Guliyev w Senacie

17 maja 2000 r. przebywającego w Polsce ministra spraw zagranicznych Azerbejdżanu - Vilayata Guliyeva przyjął wicemarszałek Senatu Tadeusz Rzemykowski. Omówiono stan polsko-azerbejdżańskich stosunków gospodarczych, politycznych i kulturalnych.

Minister Guliyev podkreślił, że Polacy są bliscy narodowi azerskiemu, zaś osiągnięcia Polski w ostatnich latach, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki są godne do naśladowania. Azerbejdżan jest zainteresowany utrzymywaniem i rozwijaniem stosunków z Polską - stwierdził minister.

Wicemarszałek Rzemykowski wyraził gotowość wspierania przez Polskę starań Azerbejdżanu w dążeniu tego państwa do członkostwa w Radzie Europy a także podzielenia się doświadczeniami w budowaniu demokracji. Jest to o tyle aktualne, że w tym roku w Azerbejdżanie odbędą się wybory parlamentarne - stwierdził wicemarszałek.

Obaj rozmówcy wyrazili nadzieję, że wymiana handlowa i kulturalna między obydwoma krajami ma dobre perspektywy.