Premier Irlandii Bertie Ahern w Senacie

25 maja 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Irlandii Bertie Ahern. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Donald Tusk oraz senatorowie Krzysztof Majka - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Kazimierz Kleina - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej.

Jak stwierdziła marszałek Alicja Grześkowiak, Polskę i Irlandię łączy przyjaźń i dobra współpraca. Marszałek wyraziła zainteresowanie rozwiązaniami ekonomicznymi i społecznymi, stosowanymi przez rząd premiera Aherna w Irlandii, a zwłaszcza sposobami rozwiązywania problemów między pracodawcami i pracownikami w drodze dialogu i preferowania niskich podatków, jako czynnika rozwoju gospodarczego.

Premier Bertie Ahern stwierdził, że w Irlandii znane są dokonania Polski w ostatnim dziesięcioleciu i ogrom pracy, między innymi parlamentarnej, jaki został wykonany. Premier zapewnił, że Irlandia będzie wspierać starania Polski o członkostwo w Unii Europejskiej i czeka na możliwość pomocy Polsce w procesie dostosowawczym, dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Premier zapewnił o gotowości Irlandii do współpracy z Polską w różnych dziedzinach gospodarczych. Zapytany przez marszałek Alicję Grześkowiak o możliwość zatrudnienia polskich pielęgniarek w Irlandii, potwierdził, iż w Irlandii istnieją braki kadrowe w tej grupie zawodowej i możliwość zatrudnienia pielęgniarek z Polski może być rozważana.