Wiceminister spraw zagranicznych Libii Saad Mustafa Mujber z wizytą w Senacie

20 czerwca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył wiceminister spraw zagranicznych Libii Saad Mustafa Mujber. Gościa przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Wicemarszałek Senatu stwierdził, że Polska pamięta o latach dobrej współpracy z Libią. Przypomniał, iż w naszym krajów studiowało wielu studentów libijskich, a w Libii pracowali Polacy. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że powoli będziemy rozwijać kontakty polityczne, parlamentarne i gospodarcze, a także współpracę na forum organizacji międzynarodowych.

Saad Mustafa Mujber z satysfakcją przyjął słowa wicemarszałka i poinformował o bardzo owocnych rozmowach przeprowadzonych w ministerstwach spraw zagranicznych i gospodarki. Poinformował także o reaktywowaniu działalności komisji wspólnej i o zapowiadanej wymianie wizyt na najwyższym szczeblu. Jego zdaniem, dopiero połączenie współpracy politycznej, parlamentarnej i gospodarczej może przynieść dobre rezultaty. Zważywszy na kontakty w przeszłości, zwłaszcza na dobrą reputację polskich firm w Libii, można spodziewać się ożywienia wzajemnych stosunków. Nie ma również problemów, które mogłyby być kością niezgody.

Wiceminister spraw zagranicznych Libii nawiązał także do sankcji nałożonych na jego kraj i wyraził nadzieję, że Polska opowie się za ich zniesieniem.

Podczas spotkania Saad Mustafa Mujber zapoznał wicemarszałka Rzemykowskiego z systemem władzy ustawodawczej w Libii. Przekazał także zaproszenie do złożenia wizyty w jego kraju przez polskich senatorów.