Wizyta delegacja Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu z jej przewodniczącym Mustafą Kamalem Helmym

20 czerwca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła przebywająca w Polsce na zaproszenie marszałek Senatu RP, delegacja Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu z jej przewodniczącym Mustafą Kamalem Helmym. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski oraz przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała, że kontakty polskiego Senatu z Radą Konsultacyjną trwają już od kilku lat. Marszałek podkreśliła, iż współpraca z Egiptem - wiodącym państwie w świecie arabskim - ma dla Polski duże znaczenie, a fakt, że jest ona wieloletnia i ma dobre tradycje, cenimy szczególnie. Marszałek wysoko oceniła także misję pokojową, jaką Egipt pełni na Bliskim Wschodzie.

Jak stwierdziła marszałek Alicja Grześkowiak, Polsce zależy na współpracy z Egiptem i innymi państwami arabskimi także i z tego powodu, że należąc do różnych kultur powinniśmy poprzez dialog szukać wspólnych wartości. Zdaniem marszałek, takimi wartościami, które cenią obie kultury, jest człowiek i rodzina.

Mustafa Kamal Helmy w pełni poparł opinię, iż we współczesnym świecie nie powinno się dopuszczać do zderzenia różnych kultur i cywilizacji, lecz nawoływać do dialogu.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej podkreślił, że zarówno Polska jak i Egipt mają za sobą długą drogę do wolności i demokracji. Mustafa Kamal Helmy przedstawił transformację polityczną, ekonomiczną i społeczną jaka została przeprowadzona w Egipcie oraz efekty podjętych reform. Podkreślił też dążenia pokojowe Egiptu na arenie międzynarodowej.

Zdaniem marszałek Alicji Grześkowiak Polska i Egipt powinny rozwijać współpracę parlamentarną, a także kulturalną, naukową i gospodarczą.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Egiptu zaprosił marszałek Senatu RP do złożenia wizyty w Egipcie.