Minister ds. praw człowieka Królestwa Maroka Mohammed Aujjar z wizytą w Senacie

27 czerwca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył minister ds. praw człowieka Królestwa Maroka Mohammed Aujjar. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Zbigniew Romaszewski.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała o roli Senatu RP w ochronie praw człowieka. Minister Aujjar podkreślił, że w jego kraju z zainteresowaniem obserwuje się doświadczenia Polski w dziedzinie demokratyzacji. Wyraził też przekonanie, iż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, będzie korzystne dla obu stron.

Mohammed Aujjar przedstawił proces demokratyzacji w Maroku. Jak stwierdził, obrona praw człowieka i demokratyzacja jest misją rządu, w którym zasiada. Minister wysoko ocenił współpracę Maroka z Polską, wyraził nadzieję, że gdy Polska zostanie członkiem Unii, będzie sprzyjać dążeniom integracyjnym również jego kraju.

W czasie spotkania omówiono rolę rzecznika praw człowieka w młodych demokracjach. Jak stwierdziła marszałek Alicja Grześkowiak, nie ma demokracji bez poszanowania praw człowieka. Marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała niedawną wizytę delegacji Rady Konsultacyjnej Egiptu w Warszawie i wygłoszony wówczas apel o dialog między kulturami - o szukanie wspólnych wartości. Minister spraw zagranicznych Maroka zapewnił, że jego kraj jest na taki dialog otwarty.