Wizyta delegacji Izby Radców Parlamentu Japonii, z przewodniczącym Izby Juro Saito

Od 25 sierpnia 2000 r., na zaproszenie marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak, przebywa w Polsce z oficjalną wizytą delegacja Izby Radców Parlamentu Japonii (odpowiednika polskiego Senatu), z przewodniczącym Izby Juro Saito.

28 sierpnia japońską delegację przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania podkreślono znaczenie współpracy parlamentarnej w stosunkach międzynarodowych.

Delegacja japońska wysoko oceniła dokonania Polski po roku 1989. Juro Saito wyraził przekonanie, że starania Polski o integracje ze strukturami europejskimi zakończa się przyjęciem naszego kraju do Unii Europejskiej u progu XXI wieku. Jego zdaniem Polska jest i będzie ważnym państwem w naszej części Europy.

Wizyta delegacji Izby Radców w Polsce jest kontynuacja współpracy między drugą izbą japońskiego parlamentu i polskim Senatem. W parlamentach obu państw aktywnie działają grupy parlamentarne inspirujące współpracę polsko-japońska. Zdaniem marszałek Alicji Grześkowiak wymiana doświadczeń, konsultacje na temat kompetencji drugich izb parlamentu pomagają w ustanawianiu prawa.

Juro Saito stwierdził, iż wizyta delegacji Izby Radców w Polsce ułatwia japońskim parlamentarzystom poznanie polskiej kultury, ocenę sytuacji w Polsce i stwarza dobry klimat dla rozwoju stosunków gospodarczych między obydwoma krajami. Przewodniczący Izby Radców zapewnił, że po tej wizycie, japońscy senatorowie będą ambasadorami Polski w środowiskach gospodarczych Japonii. Zdaniem Juro Saito japońscy przedsiębiorcy zainteresowani są inwestowaniem w Polsce, a efektów tego zainteresowania możemy oczekiwać w najbliższych latach.

Przed wizytą w Senacie delegacja japońskich parlamentarzystów przebywała w Krakowie. Złożyła także hołd pomordowanym w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu-Brzezince.

W programie wizyty japońskich parlamentarzystów w Polsce planowane są też spotkania z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim, przedstawicielami Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej. Ponadto goście przeprowadzą rozmowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.