Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Chile Andresa Zaldivara

22 września 2000 r., na zaproszenie marszałek Senatu RP, wizytę w polskim Senacie złożył przewodniczący Senatu Republiki Chile Andres Zaldivar. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

W czasie rozmowy marszałek przypomniała swoją wizytę w Chile, a zwłaszcza fakt, że Senat chilijski uczcił 80. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak podkreśliła marszałek Alicja Grześkowiak, tamta sesja poświecona polskiej rocznicy świadczy o tym, jak ważna jest dla Chilijczyków idea wolności.

Zdaniem marszałek, Polskę i Chile - choć są państwami odległymi geograficznie - łączy wspólna kultura, której podstawę stanowi chrześcijaństwo, łączy walka o wolność i droga do demokracji. Andres Zaldivar podkreślił, ze Chile jest otwarte na wszelką współpracę z Polską. Jego zdaniem, w umacnianiu tej współpracy bardzo ważne są kontakty parlamentarne - jako nieodłączny element kontaktów dyplomatycznych.

Jak stwierdził przewodniczący chilijskiego Senatu, Polska historia, przejście od systemu totalitarnego do demokracji w sposób pokojowy miało wpływ na postawy Chilijczyków. Teraz oba kraje przechodzą podobny proces odbudowy ustroju demokratycznego. Podobne też są cele w polityce gospodarczej - Polska dąży do integracji z Unią Europejska, Chile chce współpracować z Unią na zasadzie państwa stowarzyszonego.

W czasie spotkania rozmówcy podzielili się uwagami na temat reform systemowych przeprowadzanych w obu państwach. Przewodniczący chilijskiego Senatu zadeklarował gotowość do podzielenia się doświadczeniami w usprawnieniu systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza funkcjonowania funduszy emerytalnych, a także ochrony zdrowia.

Po spotkaniu z marszałek Alicją Grześkowiak Andres Zaldivar wygłosił przemówienie na forum Senatu RP.