Wizyta Otto Habsburga

27 września 2000 r.. wizytę w Senacie RP złożył Otto Habsburg - syn ostatniego cesarza, europejski polityk, publicysta. Gościa przyjęła marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek podkreśliła zasługi Otto Habsburga w jego działalności politycznej, zwłaszcza troskę o europejską jedność i docenianie wartości chrześcijańskich w kulturze europejskiej. Jednocześnie marszałek wyraziła ubolewanie, że niektóre partie chrześcijańskie Zachodniej Europy odeszły od takich wartości, jak dobro rodziny i prawo do życia.

Zdaniem Otto Habsburga, Polska ma do spełnienia ważną misję w zjednoczonej Europie - właśnie umacnianie wartości chrześcijańskich. Jak stwierdził gość Senatu, Polska powinna zabiegać o jak najszybszą integrację z Unią Europejską. Jeszcze jednym powodem, dla którego obecność Polski w strukturach europejskich jest ważna, to sprawy bezpieczeństwa - podkreślił Otto Habsburg.

W czasie rozmowy omówiono stosunki w Europie, wymieniono opinie na temat polityki zagranicznej Rosji.

Otto Habsburg opowiedział się też za dwuizbowym systemem parlamentarnym.