Wizyta delegacji Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Bundestagu z przewodniczącym Markusem Meckelem

11 października 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła delegacja Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Bundestagu z jej przewodniczącym Markusem Meckelem. Gości przyjął wicemarszałek Senatu RP Tadeusz Rzemykowski.

W czasie spotkania wicemarszałek podkreślił zaangażowanie Markusa Meckela w rozwijanie współpracy między Polską i Niemcami, znacznie wykraczającej poza tradycyjnie przyjęte ramy współpracy grup parlamentarnych. Zdaniem Tadeusza Rzemykowskiego, w Polsce dążącej do integracji z Unią Europejską i mającej na celu dynamiczny rozwój gospodarczy istnieje doskonały klimat do jeszcze ściślejszej współpracy z Niemcami - naszym sąsiadem, największym partnerem gospodarczym.

Członek delegacji Arnold Vaatz podkreślił, iż Polskę i Niemcy łączą dziś te same wartości. Należy więc dążyć, by jak najszybciej klamrą dla tego jednego systemu wartości stała się Unia Europejska.

W kwestii integracji Polski z UE członkowie delegacji zajęli jednoznaczne stanowisko - powinno do niej dojść jak najszybciej.

Odnosząc się do sprawy stosunków dwustronnych, wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski wskazał na potrzebę tworzenia klimatu dobrych intencji, by zainteresowanie Niemców naszym krajem nie budziło lęków, obaw, lecz było gwarancją obopólnych korzyści.