Minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej Janos Martonyi w Senacie

23 października 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej Janos Martonyi. Gościa przyjął wicemarszałek Senatu RP Marcin Tyrna.

W czasie spotkania wicemarszałek przypomniał okres II wojny światowej i pomoc Węgrów udzielaną Polakom, październik '56, którego rocznicę właśnie obchodzimy, i poparcie narodu polskiego dla węgierskiej rewolucji.

Wicemarszałek podkreślił także podobieństwo sytuacji politycznej w obu państwach, wskazał na podobną politykę wewnętrzną i te same cele w polityce zagranicznej. Wicemarszałek Marcin Tyrna podziękował również za opiekę rządu węgierskiego nad węgierską Polonią.

Minister Janos Martonyi podkreślił, że wspólna historia narodów polskiego i węgierskiego powinna być wiedzą powszechną. Jego zdaniem, Polska i Węgry to bastiony cywilizacji europejskiej w tej części naszego kontynentu. Z Polski idea demokracji powinna emanować na wschód, z Węgier - na południowy wschód. Minister opowiedział się za większym ożywieniem współpracy między parlamentami - polskim i węgierskim, a także w innych dziedzinach.