Delegacja Parlamentu Australii pod przewodnictwem Johna Forresta w Senacie

25 października 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła delegacja Parlamentu Australii pod przewodnictwem Johna Forresta. Gości przyjął wicemarszałek Senatu RP Tadeusz Rzemykowski.

Wicemarszałek pogratulował australijskim gościom sukcesu olimpijskiego. Jak stwierdził, Olimpiada w Sydney była prezentacją nie tylko australijskich osiągnięć sportowych, organizatorskich, ale także integracji narodowej, kultury, rozwoju młodej demokracji.

W czasie spotkania wicemarszałek przypomniał wizytę delegacji polskiego Senatu w Australii i australijskim parlamencie przed dwoma laty, wysoko ocenił współpracę między naszymi państwami, zastrzegł jednak, iż należy ją jeszcze bardziej ożywić, zdynamizować - zwłaszcza w sferze gospodarczej.

Australijscy parlamentarzyści podziękowali za program wizyty w Polsce przygotowany im przez gospodarzy. Mieli okazję spotkać się z politykami, przedsiębiorcami, a także australijskimi inwestorami w Polsce. Jak stwierdzili, takie kontakty sprzyjają zacieśnianiu współpracy. Australijczycy są zainteresowani ożywieniem wymiany gospodarczej z Polską.

John Forrest przekazał zaproszenie dla parlamentarzystów polskich do złożenia wizyty w Australii. Wyraził nadzieję, że dojdzie do niej w roku przyszłym, kiedy to Australijczycy obchodzić będą 100-lecie swojej federacji.