Premier Ukrainy Wiktor Juszczenko w Senacie

26 października 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Ukrainy Wiktor Juszczenko. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek przypomniała, że od czasu kiedy Senat pierwszej kadencji opowiedział się za niezależną Ukrainą, nasz stosunek do bliskiego sąsiada jest niezmiennie pozytywny. Polska - podkreśliła marszałek - uważa Ukrainę za swojego strategicznego partnera. Deklarujemy gotowość współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej - dwustronnej , jak i na forum międzynarodowym.

Premier Wiktor Juszczenko zapewnił, iż dla Ukrainy dobre stosunki z Polską są bardzo ważne, i to ze względów politycznych, jak i społeczno-gospodarczych. Jak stwierdził, na Ukrainie łatwiej dziś podejmować reformy, ponieważ wcześniej podejmowali je Polacy. Premier przedstawił pozytywne zmiany w gospodarce swojego kraju w ostatnim czasie.

Marszałek Alicja Grześkowiak poruszyła też w rozmowie sprawy mniejszości polskiej na Ukrainie. Premier zadeklarował gotowość rozwiązywania problemów związanych zarówno z oświatą, zwrotem niektórych obiektów, opieką nad lwowską nekropolią.

Po wizycie u marszałek Senatu, premier Juszczenko spotkał się z polskimi organizacjami pozarządowymi współpracującymi z ukraińskimi partnerami.