Patriarcha Teoctis z wizytą w Senacie

9 listopada 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył rumuński Patriarcha Teoctis. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek nawiązała do słów Patriarchy, wypowiedzianych podczas uroczystości nadania mu honorowego doktoratu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, o tym, że Europie potrzeba ducha. Zdaniem marszałek, budując europejską gospodarkę, europejski system obronny, wspólną politykę, nie wolno zapominać o systemie wartości, który za podstawę powinien mieć wartości chrześcijańskie.

Patriarcha Teoctis wyraził radość, że jest to opinia przedstawiciela władz państwowych. Jego zdaniem, dzięki tym europejskim wartościom i przynależności do kultury europejskiej naszym narodom łatwiej było przetrwać system komunistyczny.

Rozmówcy zgodnie opowiedzieli się za dialogiem, wzajemną pomocą. Patriarcha z zadowoleniem przyjął zapewnienie marszałek Alicji Grześkowiak, że Polska będzie wspierać dążenia Rumunii do członkostwa w strukturach europejskich.