Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Antanas Valionis wraz z delegacją w Senacie

14 listopada 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Antanas Valionis wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Donald Tusk.

Antanas Valionis pełni funkcję ministra od 9 listopada 2000 r., wcześniej przez kilka lat był ambasadorem Litwy w naszym kraju. Z racji objęcia nowego stanowiska wicemarszałek złożył gościowi gratulacje.

W czasie spotkania omawiano sytuację polityczną w naszym regionie Europy, zwłaszcza kwestię stosunków z wspólnym sąsiadem - Białorusią.

Wicemarszałek Donald Tusk zapewnił gościa, że stanowisko Polski w sprawie integracji Litwy ze strukturami europejskimi jest jednoznaczne - Polska uczyni wszystko, by ułatwić Litwie drogę do NATO i Unii Europejskiej.

W rozmowie poruszano też sprawy mniejszości narodowych. Rozmówcy byli zgodni, że problemów dotyczących mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce jest coraz mniej i że obu państwom zależy, by wszystkie pozostałe jeszcze sprawy rozwiązać ku obopólnej satysfakcji.