Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Gerhard Schröder w Senacie RP

6 grudnia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Gerhard Schröder. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek podkreśliła, że ożywione polsko-niemieckie kontakty polityczne sprzyjają zbliżeniu obu narodów. Marszałek podziękowała kanclerzowi Schröderowi za poparcie starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, a także za decyzję o wypłacie odszkodowań osobom zmuszanym do pracy na rzecz Rzeszy w okresie II wojny światowej.

Zdaniem kanclerza, z podjęciem decyzji o wypłacie odszkodowań czekano zbyt długo. Nadszedł już najwyższy czas, by tego rozliczenia dokonać - stwierdził. Co do przyszłości Polski, Gerhard Schröder podkreślił, że przystąpienie naszego państwa do zintegrowanej Europy musi być korzystne dla obu stron. Kanclerz dodał, iż rolą polityków jest przekonać społeczeństwo o konieczności rozszerzenia Unii o kolejne państwa.