Wizyta prezesa Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej Marata Baglaya

12 stycznia 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył prezes Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej Marat Baglay. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania podkreślono, iż powołanie Trybunału Konstytucyjnego jest zwycięstwem demokracji w państwie. Wysoko oceniono jego znaczenie w porządkowaniu prawa.

Marat Baglay przedstawił uprawnienia rosyjskiego Trybunału oraz problematykę spraw, którymi się zajmuje. Podkreślił, iż ochronę praw człowieka uważa za najważniejszą funkcję Trybunału.

W rozmowie wiele uwagi poświęcono też sprawie rozstrzygania przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych między władzą wykonawczą i ustawodawczą oraz miedzy organami władzy ustawodawczej.