Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej Raymond Forni wraz z delegacją w Senacie

1 lutego 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej Raymond Forni wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Marcin Tyrna oraz senator Piotr Ł .J. Andrzejewski.

Wizyta delegacji Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej

Marszałek Alicja Grześkowiak stwierdziła, że dla Polski stosunki z Francją są bardzo ważne we wszystkich aspektach: politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym. Polska, jak podkreśliła marszałek, za najważniejszą sprawę uważa członkostwo w Unii Europejskiej. Z satysfakcją Polacy przyjęli końcowe ustalenia unijnego szczytu pod przewodnictwem Francji w Nicei, otwierające krajom kandydackim drogę wejścia do UE. Marszałek poinformowała o pracach zmierzających do dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych i zapewniła, że do końca 2002 roku będą one zakończone. Marszałek wskazała na potrzebę przekonania społeczeństw państw unijnych - także francuskiego - do słuszności i wzajemnych korzyści, jakie przyniesie poszerzenie struktur europejskich o Polskę.

Raymond Forni

Raymond Forni potwierdził stanowisko Francji w kwestii poszerzenia Unii. Podkreślił też, iż osobiście przywiązuje dużą wagę do stanu stosunków francusko-polskich oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zdaniem przewodniczącego francuskiego Zgromadzenia Narodowego, fakt iż tylko część Francuzów jest zwolennikami przyjęcia Polski do UE, wynika z tego, że nasze społeczeństwo zbyt mało wiedzą o sobie. Izolacja Polski przez kilkadziesiąt powojennych lat stworzyła lukę we wzajemnym poznaniu, którą teraz trzeba pilnie uzupełnić. Raymond Forni podkreślił, że sukces wspólnoty europejskiej możliwy będzie tylko wówczas, gdy do wspólnoty będą przekonani nie tylko rządzący, ale obywatele państw zintegrowanych.

Raymond Forni wskazał również potrzebę ścisłej współpracy Polski z Francją w wielu dziedzinach, zwłaszcza w rolnictwie. Wspólne programy, opracowane w okresie przejściowym, ułatwią późniejszą współpracę - już w ramach Unii.

Wicemarszałek Marcin Tyrna przypomniał pomoc związkowców francuskich udzieloną Polakom w czasie stanu wojennego, a także pomoc Francuzów w tworzeniu struktur demokratycznych w naszym kraju.

Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła się o pomoc w organizacji szkół polskich we Francji, w której żyje kilkaset tysięcy osób polskiego pochodzenia.