Przewodniczący Izby Obywateli Parlamentu Federalnego Federalnej Republiki Jugosławii Dragoljub Mićunović wraz z delegacją w Senacie

1 marca 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Obywateli Parlamentu Federalnego Federalnej Republiki Jugosławii Dragoljub Mićunović wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Wizyta przewodniczącego Izby Federacyjnej Republiki Obywateli Jugosławii

Dragoljub Mićunović podkreślił, że obecna wizyta w naszym kraju jest pierwszą wizytą parlamentarną w Polsce po odrodzeniu się demokracji i wolnych wyborach w Jugosławii.

Polska, jak stwierdził przewodniczący, jest wzorem skutecznych przekształceń systemowych i Jugosławia chciałaby skorzystać z tych doświadczeń.

Dragoljub Mićunocić

Przewodniczący Izby Obywateli przedstawił sytuację społeczną i gospodarczą w swoim kraju. Podkreślił problem zniszczeń w przemyśle, niskiego poziomu życia społeczeństwa, bezrobocia sięgającego 40-50 proc. Ale wolą narodu, który obalił dyktaturę, jest - jak zapewnił Mićunović - by Jugosławia stała się nowoczesnym, demokratycznym państwem, mającym unormowane stosunki z sąsiadami i prawo odpowiadające standardom europejskim.

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski podkreślił, że wymiana parlamentarna między Polską i Jugosławią, a także wizyta prezydenta RP w Jugosławii są najlepszym dowodem otwartości Polski na współpracę między naszymi krajami i to zarówno parlamentarną, jak i ekonomiczną, kulturalną, turystyczną, a także regionalną czy między poszczególnymi miastami.

Wicemarszałek zapewnił również, że Polska jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami z przeprowadzania reform systemowych.