Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi w Senacie RP

8 marca 2001 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi, któremu towarzyszyli komisarz ds. rozszerzenia UE w Komisji Europejskiej Guenter Verheugen oraz główna negocjatorka Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za negocjacje z Polską, Françoise Gaudenzi. Gości przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu wzięli także udział: wicemarszałek Senatu Tadeusz Rzemykowski, senator Wiesław Chrzanowski - przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej, senator Krzysztof Majka -przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, a także ambasador RP przy Wspólnotach Europejskich Iwo Byczewski.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi z wizytą w Senacie RP

Marszałek A. Grześkowiak zapewniła gościa, że przystosowanie polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych celów Senatu obecnej kadencji.

R. Prodi stwierdził, że głęboko wierzy, iż Polska będzie mogła wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Za decydujący w negocjacjach o członkostwo uznał rok 2001. W najbliższych miesiącach czekają nas bowiem najtrudniejsze rozdziały negocjacyjne. Jak stwierdził, liczy na elastyczność obu stron. Jego zdaniem, poszerzenie UE jest wyzwaniem historycznym i należy to wytłumaczyć społeczeństwom krajów członkowskich.

Komisarz ds. rozszerzenia UE Guenter Verheugen

Marszałek A. Grześkowiak podkreśliła, że dla Polski wejście do UE jest wielką szansą rozwoju. Ze strony Unii potrzebne jest jednak zrozumienie polskich uwarunkowań. Każdy naród ma swoje fobie, ale również jest wierny swoim wartościom i w tym duchu powinny być prowadzone rozmowy negocjacyjne. Za najważniejsze problemy stojące przed Polską marszałek uznała restrukturyzację rolnictwa i walkę z bezrobociem związanym z restrukturyzacją przemysłu. Jak stwierdziła, Polska nie oczekuje od Unii specjalnych przywilejów, ale zrozumienia naszych trudności.

Francoise Gaudenzi - główna negocjatorka Komisji Europejskiej odpowiedzialna za negocjacje z Polską

O tym zrozumieniu zapewnił przewodniczący Komisji Europejskiej. Jak stwierdził, jego koncepcja Europy to Europa zróżnicowana, a nie zunifikowana.

Kończąc spotkanie, marszałek Senatu podziękowała przewodniczącemu za przyjacielski klimat rozmowy i wyrażony przez niego duch solidarności krajów Europy Zachodniej z państwami starającymi się o członkostwo we Wspólnotach.