Przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Arturas Paulauskas wraz z delegacją w Senacie RP

15 marca 2001 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Arturas Paulauskas wraz z delegacją. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak, której towarzyszyli wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski i przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Krzysztof Majka.

Wizyta przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Arturasa Paulauskasa

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że współpraca naszych państw ma charakter strategiczny. Polska popiera Litwę w jej staraniach o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej i w tym zakresie deklaruje swoją pomoc.

Marszałek przypomniała, że Senat RP sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Dziękując za działania władz litewskich na rzecz Polaków, marszałek zwróciła się o zainteresowanie problemami polskiego szkolnictwa na Litwie dotyczącymi m.in. wyposażenia i remontów polskich placówek oświatowych.

Arturas Paulauskas

Przewodniczący Sejmu litewskiego zapewnił, że współpraca z Polską jest bardzo ważna dla jego kraju. Jak stwierdził, celem jego wizyty jest potwierdzenie dobrego stanu naszych stosunków, a także zapoznanie się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. harmonizacji prawa z ustawodawstwem UE.