Premier Republiki Singapuru Goh Chok Tong wraz z delegacją w Senacie RP

20 marca 2001 r. wizytę w Senacie złożył premier Republiki Singapuru Goh Chok Tong wraz z delegacją. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, której towarzyszył przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Zbigniew Romaszewski.

Premier Republiki Singapuru Goh Chok Tong w Senacie RP

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Polska chciałaby utrzymywać współpracę z państwami w różnych regionach świata, zwłaszcza z krajami o tak imponującym wzroście gospodarczym, jak Singapur.

Goh Chok Tong

Premier Goh Chok Tong stwierdził, że celem jego wizyty w Polsce jest uzyskanie możliwie najszerszej informacji o naszym kraju. Podkreślił, że jest pod ogromnym wrażeniem przeobrażeń rynkowych i demokratycznych dokonanych przez Polaków w ostatnim dziesięcioleciu. Jego zdaniem, Polska stawiając sobie za cel wejście do Unii Europejskiej, powinna także rozwijać kontakty z państwami innych regionów, takimi jak kraje azjatyckie, które są tzw. "rynkami wschodzącymi" i charakteryzują się znacznym wzrostem gospodarczym. Premier Singapuru podkreślił, że postrzega Polskę, obok Czech i Węgier, jako kraj o dużym potencjale gospodarczym i możliwościach szybkiego i wysokiego wzrostu gospodarczego.

Marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła zadowolenie z opinii wyrażonej przez premiera Singapuru i przyjęła ją jako dobry prognostyk rozwoju wzajemnych stosunków. Marszałek podzieliła pogląd o konieczności nawiązywania współpracy z państwami różnych regionów, bez ograniczania się do strategicznego celu naszej polityki międzynarodowej, jakim jest polskie członkostwo w UE.