Przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii Herman de Croo wraz z delegacją w Senacie RP

4 kwietnia 2001 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii Herman de Croo wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu wziął także udział wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Andrzej Mazurkiewicz.

Przewodniczący Herman de Croo, marszałek Alicja Grześkowiak i senator Andrzej Mazurkiewicz

Marszałek A. Grześkowiak podkreśliła znaczenie współpracy międzyparlamentarnej, sytuującej kontakty bilateralne na odmiennej płaszczyźnie od rządowej.

H. De Croo stwierdził, że parlament belgijski sprzyja takim kontaktom, zwłaszcza w kontekście poszerzania Unii Europejskiej.

Herman de Croo, przewodniczący Izby Reprezentantów Królestwa Belgii

Ze względu na prace polskiego parlamentu nad wdrażaniem ustawodawstwa europejskiego do naszego systemu prawnego belgijski gość interesował się szczegółowo podziałem kompetencji między poszczególnymi organami władzy, szczególnie Sejmem, Senatem, prezydentem i Trybunałem Konstytucyjnym. Tematem rozmowy była również procedura ratyfikacji przez Polskę umów międzynarodowych oraz ich nadrzędności wobec ustaw krajowych.