Przewodniczący Palestyńskiej Rady Legislacyjnej Ahmed Qurei w Senacie RP

10 kwietnia 2001 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Palestyńskiej Rady Legislacyjnej Ahmed Qurei. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, której towarzyszył wicemarszałek Marcin Tyrna.

Alicja Grześkowiak i Ahmed Qurei

Marszałek Senatu zapewniła o poparciu dla suwerenności państwa palestyńskiego. Wyraziła zadowolenie z powstania i funkcjonowania Rady Legislacyjnej. A. Grześkowiak zaproponowała współpracę między obu parlamentami. Wskazała również na możliwość i znaczenie wymiany gospodarczej i kulturalnej. Zachęcała do podejmowania konkretnych inicjatyw.

Rozmiar: 28701 bajtów

A. Qurei wyraził uznanie za zrozumienie okazywane przez marszałek A. Grześkowiak dla dążeń narodu palestyńskiego. Podczas rozmowy przedstawił obecną, trudną, sytuację państwa palestyńskiego. Omówił także perspektywy procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Przewodniczący Palestyńskiej Rady Legislacyjnej zaprosił marszałek Senatu do złożenia wizyty w Palestynie.