Prezydent Republiki Finlandii Tarja Halonen w Senacie RP

26 kwietnia 2001 r. wizytę w Senacie złożyła prezydent Republiki Finlandii Tarja Halonen. Fińskiego gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, której towarzyszyli wicemarszałek Donald Tusk i przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Krzysztof Majka.

Prezydent Tarja Halonen, marszałek Alicja Grześkowiak, wicemarszałek Donald Tusk, senator Krzysztof Majka

Marszałek Senatu wyraziła zadowolenie z fińskiego wsparcia dla Polski w dążeniu do UE oraz z ożywionego dialogu politycznego między naszymi państwami, a także dobrze rozwijającej współpracy gospodarczej. A. Grześkowiak podkreśliła, że współpraca w rejonie Morza Bałtyckiego jest jednym z podstawowych kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Prezydent Republiki Finlandii Tarja Halonen

Zdaniem prezydent Finlandii, współpraca w ramach Rady Europy, OBWE czy państw Morza Bałtyckiego potwierdza konieczność zaaktywizowania stosunków posko-fińskich. T. Halonen podkreśliła, że parlament ma podstawowe znaczenie dla każdej demokracji. Dlatego Finlandia opowiada się za przyjęciem przez UE takiego rozwiązania, które wzmacniałoby rolę parlamentów narodowych.

Rozmowa dotyczyła również roli drugiej izby w systemie demokratycznym. Marszałek Senatu przypomniała o deklaracji przyjętej przez polski rząd i parlament w sprawie dostosowania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Wyraziła nadzieję, że specjalny tryb rozpatrywania "ustaw europejskich" pozwoli Polsce do końca września br. zharmonizować nasze prawo w zasadniczych zrębach z prawodawstwem europejskim.