Prezes Trybunału Konstytucyjnego Królestwa Hiszpanii Pedro Cruz Villalon w Senacie RP

14 maja 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego Królestwa Hiszpanii Pedro Cruz Villalon. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wiceprezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego Janusz Trzciński oraz przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej senator Piotr J.Ł. Andrzejewski.

Wizyta prezesa Trybunału Konstytucyjnego Królestwa Hiszpanii

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że niedawna oficjalna wizyta w Madrycie utwierdziła ją w przekonaniu, iż Hiszpania jest prawdziwym przyjacielem Polski. Marszałek poinformowała też gości o oczekiwanej, niebawem, w polskim Senacie wizycie króla i królowej Hiszpanii.

Rozmowa z prezesem hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego miała charakter merytoryczny. Omawiano relacje między parlamentem i Trybunałem Konstytucyjnym w obu krajach, a także konkretne orzeczenia obu Trybunałów.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła rolę Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika porządku prawnego w państwie.