Minister spraw zagranicznych Słowacji Eduard Kukan

17 maja 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Słowacji Eduard Kukan. Gościa przyjął wicemarszałek Marcin Tyrna. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Parlamentarnej Grupy Polsko-Słowackiej senator Franciszek Bachleda-Księdzularz.

Wicemarszałek M. Tyrna i minister E. Kukan

W rozmowie podkreślono dobrą współpracę naszych krajów na szczeblu rządów, parlamentów, a także regionalną, transgraniczną.

Minister Eduard Kukan przedstawił najważniejsze kierunki w polityce zagranicznej Słowacji. Jak stwierdził, Słowacja stara się dogonić państwa, które dążąc do integracji z Unią Europejską, wcześniej rozpoczęły proces dostosowawczy. Słowacja chciałaby skorzystać z doświadczeń Polski, także w dziedzinie legislacji.

Minister spraw zagranicznych Słowacji Eduard Kukan

Minister zwrócił się też o wspieranie dążeń Słowacji o członkostwo w NATO.

W czasie spotkania omawiano również sprawy, jakie zapewne staną się przedmiotem obrad zjazdu przewodniczących parlamentów państw ubiegających się o integracje z UE, który niebawem odbędzie się w Bratysławie. Polski Senat na tym spotkaniu reprezentować będzie wicemarszałek Marcin Tyrna.