Minister obrony narodowej Rumunii Ioan Mircea Pascu wraz z delegacją w Senacie RP

23 maja 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył minister obrony narodowej Rumunii Ioan Mircea Pascu wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Stefan Jurczak oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka.

Minister Ioan Mircea Pascu, marszałek Alicja Grześkowiak, wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że obecna wizyta ministra Pascu w naszym kraju jest świadectwem dobrych stosunków łączących Polskę i Rumunię. Marszałek zapewniła, że Polska wspiera starania Rumunii o przyjęcie do NATO i deklaruje pomoc w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej.

Minister Ioan Mircea Pascu podziękował za udzielane poparcie, zapewnił też, iż Rumunii zależy na jak najlepszych stosunkach dwustronnych z Polską.

Rozmiar: 26931 bajtów

W czasie spotkania rozmawiano także o konieczności i konsekwencjach reform, jakie muszą przejść siły zbrojne w państwach pretendujących i nowo przyjętych do NATO.