Minister spraw zagranicznych Łotwy Indulis Berzins w Senacie RP

25 maja 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Łotwy Indulis Berzins. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Donald Tusk oraz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Andrzej Mazurkiewicz.

Minister Indulis Berzins, marszałek Alicja Grześkowiak, wicemarszałek Donald Tusk

W rozmowie podkreślono dobrą współpracę Polski i Łotwy na szczeblach rządowym i parlamentarnym. Jak stwierdziła marszałek Alicja Grześkowiak, nasze kraje łączy wspólny cel, dlatego wspólne działania powinny być jeszcze bardziej ożywione.

Marszałek zapewniła, że Polska, dążąc do maksymalnego bezpieczeństwa, wspiera starania państw bałtyckich o członkostwo w NATO. Marszałek zadeklarowała też chęć dzielenia się doświadczeniami w dostosowywaniu prawa do wymogów unijnych.

W czasie spotkania rozmawiano też o sprawach mniejszości polskiej na Łotwie. Marszałek zwróciła uwagę na problemy lokalowe i finansowe polskich szkół, a także osób polskiego pochodzenia, które ze względów językowych mają trudności w uzyskaniu łotewskiego obywatelstwa.